VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza

VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza - Békéscsaba

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
Vezető: Kucseráné Szabó Mária intézményvezető
Telefonszám: 06-66/322-240, 06-30/616-1231
Fax: nincs
Vasúti telefonszám: 06-33-49
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu | igazgato@bcsvmh.hu
Weboldal: www.bcsvmh.hu
Facebook: www.facebook.com/vasutas.muvhaz.bcs
Google+: www.plus.google.com/u/0/105482266685466003461
Youtube: www.youtube.com/channel/UCLHGOUisGu4_Xoq008SjLag

Az intézmény rövid története
Az intézmény (Vasutas Klubként) 1976. június 6-án nyílt meg a vasutas dolgozók, valamint a város lakossága részére. A helyi tanácsi szervek a közművesített telek biztosításával nyújtottak segítséget a létrehozásban, míg a ház felépítéséhez és berendezéséhez szükséges anyagiakat a MÁV biztosította - Jóléti Alap keretéből.

Az intézmény jogelődje az 1930-as, 40-es években a Vasutas Olvasókör volt, majd 1950-től a Vasutas Klub, vagy népszerűbb nevén a KOLIBRI vált a kulturális és közösségi élet színterévé. A klub igazgatója az új létesítmény birtokba vételekor Dányi Pálné volt, aki meghatározó szerepet töltött be ebben az időszakban. Az új épület adta lehetőségeket eredményesen használták ki az ott dolgozók; szakköröket indítottak be, fórumokat, előadásokat rendeztek, szórakoztató programokat szervezetek. A klub programjaival jól szolgálta a több ezer főt foglalkoztató vasúti csomópont munkahelyi művelődését, ugyanakkor nyitottsága révén aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe is, így 1980-ban megkapta a Művelődési Ház besorolást. Ez még jobb és szervezettebb munkára kötelezte a ház vezetőit és munkatársait.

A programfüzetek, meghívók, vendégkönyvek tartalmas, színvonalas tevékenységet mutatnak: ismeretterjesztő előadások, képző- és iparművészeti kiállítások, komoly-és könnyűzenei hangversenyek, irodalmi estek, író-olvasótalálkozók, nótaestek, népzenei fesztiválok, diszkók, gyermekrendezvények. S a házban fellépő művészek sora: Kovács Apollónia, Hofi Géza, Cseh Tamás, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Váradi Hédi, Koltai Róbert, Maksa Zoltán, Moldova György, Nemere István, Janikovszky Éva, Mester Sándor, Mikroszkóp Színpad.

Jelentős számban voltak kifejezetten vasútorientált rendezvények is, így a 70-80-as években a dolgozók részére meghirdetett műveltségi vetélkedők, sportversenyek, politikai-gazdaságpolitikai fórumok, vasutas ifjúsági- illetve nyugdíjas találkozók. A Művelődési Ház adott otthont több vasúttörténeti kiállításnak, kiemelkedik ezek közül a Szajol-Csaba-Arad vasútvonal megnyitása 125. évfordulójára rendezett kiállítás. A különböző szakvonalak, kollektívák részére közösségi programjaik megvalósításához - igény szerint - ma is biztosítjuk a megfelelő helyiséget és a szükséges technikai eszközöket.

A klubnaplók is mozgalmas életet tükröznek: műszaki klub, újítók és feltalálók klubja, asztalitenisz klub, ifjúsági klub, az 1980-ban létrehozott Bejárók Klubja, natura és reiki klub, stb., a folyamatosan megújuló nyugdíjas klub, s a mai napig is a legkedveltebb, a vasútmodellező szakkör, amely 1977 óta végzi vasútismertető tevékenységét.

Az amatőr művészeti csoportok között jelentős volt az irodalmi színpad valamint a fúvószenekar. Ez utóbbi kizárólag MÁV dolgozókból alakult meg, s gyökerei az 50-es évekig nyúlnak vissza. A 70-es évektől nyitott csoportként tevékenykedik, s jelenleg is a legpatinásabb amatőr művészeti csoportja a háznak.

A művelődési ház szerves része a könyvtár. Az épület emeletén berendezett könyvtár pályázat keretében készült el 1982 szeptemberében. A jelenleg 15 ezer kötetet számláló könyvtár, a folyóirat olvasó és az e-Magyarország pont a vasutas dolgozók valamint családtagjaik, és a lakosság igényeit szolgálják.

A Művelődési Ház mindig nagy gondot fordított az oktatásra, az ismeretek átadására, közvetítésére. Ezt részben iskolarendszerű, részben tanfolyami jellegű formákkal valósította meg, alkalmazkodva a folyamatosan változó igényekhez. A 70-es évek végén, 80-as évek elején a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére működött a Dolgozók Általános Iskolája. A természetet megismerő, az egészséges életmód, mentálhigiéniás ismeretek iránt érdeklődők számára szintén sokféle tanfolyam indult: talpmasszázs, jóga, testsúlycsökkentő. Jelenleg is több oktatási szervvel állunk kapcsolatban.

1986-tól Kiss Magdolna vette át a ház irányítását, aki 8 éven át állt az intézmény élén. Mint mindenütt az országban, itt is komoly változások történtek ezen időszak alatt. A 90-es években bekövetkező gazdasági-társadalmi változások egyrészt az intézmény szervezeti kereteit, másrészt a finanszírozási oldalt érintették.

Művelődési Ház 1993-tól egyesületi formában, a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) tagjaként, de mint önálló intézmény tevékenykedik. Az intézmény tevékenységi profiljában bővülés is történt.

1993-tól épült be a ház tevékenységébe a nemzetiségi program, melynek fő irányvonala a kisebbségi kultúra és nyelv - településünk jellegéből adódóan elsősorban a szlovákság - hagyományainak ápolása, közvetítése a többségi társadalom felé. Szoros munkakapcsolat alakult ki a Csabai Szlovákok Szervezetével; kiállítások, táncházak, nemzetiségi gyermektalálkozók, nemzetiségi napok kerülnek megrendezésre, melyen prominens személyek is jelen vannak.

Változások történtek a személyi feltételekben is; csökkent a szakalkalmazottak és a technikai dolgozók száma, s az intézményvezető személyében is változás történt. 1994-től Maczkó István irányítja a ház tevékenységét. A Művelődési Ház - működése óta - Mezőtúron, a MÁV Állomás területén is üzemeltet letéti könyvtárat. 1999-től szegedi, szentesi és lökösházi telephellyel bővült a békéscsabai székhely. A vasutas nyugdíjas klubok összefogásán, irányításán túl a majd 120 éves szegedi MÁV \"Hazánk\" Énekkar működtetése is az intézményhez került. Az egyre szűkülő és bizonytalan pénzügyi források miatt a kulturális alapszolgáltatásokon túl előtérbe került az üzleti, vállalkozói tevékenység. Olyan szolgáltatások bevezetését kellett és kell szorgalmazni, mely valós igényeket elégít ki, ugyanakkor jövedelmező is. Ez leginkább az alaptevékenységhez kapcsolódóan elsősorban az oktatás-képzés területe, illetve a terem bérbeadás.

1996-ban indítottuk útjára bábszínházi programunkat, amely igen pozitív visszhangra talált az óvodás és kisiskolás gyermekek valamint nevelőik körében, így azóta is folyamatosan szervezünk báb- és gyermekszínházi előadásokat az őszi és tavaszi idényben.

Jelenleg igen kis létszámmal, 5 főfoglalkozású dolgozóval végezzük munkánkat. Az alkalmazotti létszám kényszerű csökkentése ellenére nem adtuk fel alapvető célkitűzéseinket, a vasúti illetve lakóterületi könyvtári-és közművelődési alapellátási feladatokat.

Folyamatosan kutatjuk a különböző pályázati lehetőségeket, törekszünk azok maximális kihasználására. A múlt és a jelen bizonyítja, hogy a békéscsabai Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár ellátja vállalt társadalmi feladatát; szolgálva a városrész közművelődését és összefogva a Dél-alföldi régió vasutas kultúráját, erősítve a MÁV imázsát.