Közgyűlés időpontja

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Elnöksége
értesíti a Tisztelt Tagokat, hogy az Egyesület
rendkívüli Közgyűlését

2022. november 30. (szerda) napján 11.00 órára az Egyesület székhelyére
(1068 Budapest VI. ker. Városligeti fasor 46-48.)
összehívja

NAPIRENDI PONTOK

  1. Döntés vezető tisztségviselő (Elnök) megválasztásáról és tiszteletdíj meghatározásáról;
  2. Egyebek.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 tag jelen van.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2022. december 7. napján 10:00 órakor kerül sor azonos helyszínen, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendekhez tartozó javaslatokat – annak érdekében, hogy azokkal kapcsolatban a tagok az álláspontjukat kialakíthassák- mellékelten megküldjük.

 

Kelt: Budapest, 2022. november 16.

 

Kardos Ilona s.k.
Elnök