Közgyűlés időpontja

 

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Elnöksége
értesíti a Tisztelt Tagokat, hogy

2024. május 16. (csütörtök) napján elnökségi ülést tartunk az Egyesület székhelyén
(1068 Budapest VI. ker. Városligeti fasor 46-48.)
11.00 órai kezdettel.

NAPIRENDI PONTOK

  1. FEB beszámolója a 2023. évi gazdálkodásról
  2. 2023. évi szakmai tevékenység beszámolójának elfogadása
  3. Alapszabály módosítása
  4. SZMSZ újratárgyalása, új szövegezésű SZMSZ előterjesztése
  5. A VOKE tagnyilvántartásának aktualizálása, a vasutas kötődéssel nem rendelkező, illetve tagdíjat nem fizető tagok tagságának megszüntetése
  6. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő jelen van.

Amennyiben a fent jelzett időpontban a tagság többsége nem jelenik meg, úgy a megismételt közgyűlést 2024. május 23. napján 11.00 órakor tartjuk azonos helyszínen, azonos napirenddel.
A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Budapest, 2024. május 6.

 

Balázsiné Gődéri Ágnes
Elnök