Közgyűlés időpontja

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Elnöksége
értesíti a Tisztelt Tagokat, hogy az Egyesület
éves rendes Közgyűlését

2022. szeptember 9. (péntek) 10.00 órára az Egyesület székhelyére
(1068 Budapest VI. ker. Városligeti fasor 46-48.)
összehívja

NAPIRENDI PONTOK

  1. Döntés vezető tisztségviselő (Elnökségi tag) megválasztásáról;
  2. Döntés Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról;
  3. Döntés tag kizárásáról;
  4. Egyebek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 tag jelen van.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2022. szeptember 13. napján 10.00 órakor kerül sor azonos helyszínen, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 1.

 

Kardos Ilona s.k.
Elnök