Közgyűlés időpontja

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Elnöksége
értesíti a Tisztelt Tagokat, hogy az Egyesület
rendkívüli Közgyűlését

2017. szeptember 12. (kedd) 10.00 órára az Egyesület székhelyére
(1068 Budapest VI. ker. Városligeti fasor 46-48.)
összehívja

NAPIRENDI PONTOK

  1. Az Egyesület Alapszabályának módosítása (rendes tagság feltételei, írásbeli szavazás, régiók megszűntetése, a Ptk. 2017.03.0.1-én hatályba lépett módosításai átvezetése)
  2. Döntés vezető tisztségviselő (elnökségi tag) megválasztásáról
  3. Döntés vezető tisztségviselők tiszteletdíjáról, tiszteletdíj meghatározásáról
  4. Tájékoztató a MÁV Csoport és a Rail Cargo Hungária Zrt. által juttatott támogatások felosztásáról
  5. Egyebek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 tag jelen van.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2017. szeptember 12. (kedd) napján 11.00 órakor kerül sor azonos helyszínen, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendekhez tartozó javaslatokat – annak érdekében, hogy azokkal kapcsolatban a tagok az álláspontjukat kialakíthassák- 2017. szeptember 5. napjáig megküldjük a Tagoknak.

 

Budapest, 2017. augusztus 30.

 

dr. Havasi József s.k.
Elnök