Hirdetmény a záhonyi VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár megszűnéséről

2018. május 31.
VOKE

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a 2018. május 30. napján tartott közgyűlésén az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének, a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (4625 Záhony, József Attila u. 36.) megszüntetéséről döntött. A Ptk. 3:33. (1) bek. alapján a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén jogai és kötelezettségei a jogi személyre szállnak át. A (2) bek. szerint, ha a jogi személy a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről döntött, e döntést köteles közzétenni.

 

Fentiekre tekintettel az Egyesület az alábbi hirdetményt teszi közzé:

„A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület tájékoztatja azt a hitelezőt, akinek követelése a fentiekben írt döntés közzététele előtt keletkezett, hogy a jelen közzétételtől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülettől megfelelő biztosítékot követelhet, ha a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése követelésének kielégítését veszélyezteti.

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület felhívja a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (4625 Záhony, József Attila u. 36.) hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított harminc napon belül a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesületnek jelentsék be.”

 

Budapest, 2018. május 31.

Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület
képv.: Dr. Havasi József elnök

További tartalmak: 
VOKE Arany János Művelődési Ház - Győr
2023. december 07.
Nyugat-magyarország / Győr
VOKE - Budapest
2023. november 28.
Közép-magyarország / Budapest
VOKE Arany János Művelődési Ház - Győr
2023. november 22.
Nyugat-magyarország / Győr
VOKE Arany János Művelődési Ház - Győr
2023. november 22.
Nyugat-magyarország / Győr